Bäckström,
Urban 
Verkställande direktör

Akademiledamot avdelning IX
Ledamotsnummer 1348
Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning IX, sedan 2003